top of page

תחומי התמחות​

יחסי עבודה

ניהול מערכת יחסי עבודה קיבוצית במקום העבודה היא דבר מורכב, הדורש שילוב בין בקיאות בהוראות הדין ובין הבנה של התהליכים במקום העבודה. על מנת לספק ייעוץ מיטבי, אנו לומדים לעומק את צרכי העובדים, ומעניקים ליווי שוטף בהליכי משא ומתן וכן בייצוג בהליכים משפטיים.

אנו מכירים את המורכבות של יחסי העבודה ואת החשיבות שבהצלחה על שמירת כוחו ומעמדו של ועד העובדים כגוף מוביל ומייצג של העובדים במקום העבודה, ומעניקים את הייעוץ הטוב והנכון ביותר, תוך איזון בין יחסי העבודה, הצרכים המשתנים בשטח ונוסח ההסכם החתום.

למשרד מומחיות מיוחדת בניהול משא ומתן, וידע נרחב בכל ההיבטים הכרוכים בהתנהלות מול מעסיק והתמודדות עם שינויים במקום העבודה.

דיני עבודה

אנו מעניקים מענה ממוקד לכל עובד בהתמודדות עם אירועים המתרחשים במהלך יחסי העבודה וזאת באמצעות פרשנות לחוזה העבודה ולמשא ומתן שקדם לחתימתו, ניתוח של חוזה העבודה אל מול התנהגות העובד והמעסיק וכן בחינה של אופן סיום יחסי העבודה.

משרדנו מתמחה בדיני העבודה, בקיא בחידושי החקיקה והפסיקה ומעניק לעובדים ייעוץ וייצוג בהליכים משפטיים הנוגעים למהלך העסקתו של עובד (קבלה לעבודה, הפרת זכויות, פגיעה בזכויות, פיטורים).

​לטעמנו חשוב לבחור את דרך הטיפול המיטבית לכל אירוע באמצעות ההליך המשפטי המתאים לכל מצב, כאשר למשרדנו יש את הכלים לנהל את כל סוגי ההליכים, לרבות הגשת צווי מניעה, הגשת תביעות וניהול משא ומתן.

התארגנות עובדים

 

התארגנות עובדים ראשונית ופורצת דרך, היא השלב הראשון בדרך למיסוד יחסי עבודה קיבוציים ולחתימה על הסכם קיבוצי ראשון במקום העבודה.

אנו מלווים את ההתארגנויות הגדולות במשק, ומשמשים כיועצים המשפטיים של שורה ארוכה של ועדי עובדים חדשים שהתאגדו בשנים האחרונות. ​במסגרת זו אנו מייעצים לוועדי עובדים משלב ההתארגנות ועד לשלב חתימה על ההסכם הקיבוצי הראשון, וממשיכים ומלווים את הוועדים גם בשנים שלאחר ההסכם הקיבוצי בזמן יישום ההסכם הקיבוצי ומיסוד יחסי העבודה.

​אנו מציעים לכל ועד עובדים ראשון ליווי וייעוץ משפטי מקיף ושוטף לכל אורך שלבי המשא ומתן, במטרה להגיע להסכם הקיבוצי הטוב ביותר.

bottom of page