top of page

פסיקה: עובדי נס הוכיחו יציגות בפעם השנייה

בשנה האחרונה אנחנו מנהלים הליכים משפטיים מורכבים מול הנהלת חברת נס טכנולוגיות, שמנסה בכל כוחה לברוח מהחובה שלה לנהל משא ומתן להסכם קיבוצי ראשון עם ההסתדרות, ולא בוחלת באמצעים פסולים לשם כך. בתחילת השבוע בית הדין לעבודה שם לזה סוף, ואנחנו מקווים שהפעם ההנהלה תבין שפשוט צריך לכבד את העובדים, לסיים את המחלוקות האחרונות ולחתום על טיוטת ההסכם שכבר מונחת יותר משנה על השולחן.

Comments


bottom of page