כפיר זאב, משרד עורכי דין 2019 ©

נחתם הסכם קיבוצי תקדימי בחברת סלקום