top of page

הסכם קיבוצי חדש בקופת חולים מאוחדת

הסכם קיבוצי שני והיסטורי בקופת חולים מאוחדת. אחרי שנים ארוכות בהן שכר עובדי מאוחדת נמצא בתחתית טבלאות השכר של קופות החולים, עושה ועד העובדים שקם רק לפני 5 שנים, מהפיכה אמיתית, ומקפיץ את תנאי השכר והעבודה של העובדים.

Comments


bottom of page