top of page

ביה"ד הארצי דחה את ערעור ההנהלה: ההסתדרות בעלת יציגות בחברת נס

בית הדין הארצי לעבודה דחה הבוקר את ערעור חברת נס, וקבע שההסתדרות היא ארגון העובדים היציג בחברה. בית הדין הורה להנהלת נס לחזור מיד למשא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי ראשון. החלטת בית הדין היא צעד נוסף בחיזוק זכות ההתאגדות והיא מסמנת שוב למעסיקים כי עליהם לכבד את זכות ההתאגדות ולהימנע מניסיונות לסכל אותה
Comments


bottom of page